Springlek som tradition i dans och musik

En studie i en svårgripbar dans- och musiktradition från Västerdalarna 

Av: Klas af Edholm

 

Ny publikation! Beställ via [javascript protected email address]

Jag har undersökt hur man kan förstå springleken från Västerdalarna utifrån olika traditionsperspektiv. Utifrån mina samlade kunskaper om och efterforskningar i hur man i dansen har förhållit sig till musiken i Västerdalarna, diskuterar jag en hypotetisk rekonstruktion av springleken som dans. Springleken är och förblir en mångsidig och komplex tradition i dans och musik.

 

Abstract: This essay deals with the folk dance Springlek from the region of Västerdalarna in Sweden. In this analyse are a hermeneutic as well as a discourse analytic perspective used. The tradition of Springlek is analysed from different theories of tradition, as well as an interpretation of how the dance can be formed by the music. How may I interpret and define the dance Springlek, from different theories about tradition, in order to be able to transmit the dance to others? How can I interpret the dance Springlek from the character of the music? Doing this with a special regard to the parameters rhythmic patterns, groove, shape and expression make the Springlek music may sound very differently. It’s argued that the dance must be given different shaping based on the music’s character. The tradition is never fully understood by all its members, and the Springlek as a tradition in dance and music is defined as a fuzzy set.

 

Sammanfattning: Vi kommer aldrig att veta exakt hur det såg ut förr, men man kan göra kvalificerade gissningar. Ämnet är intressant ändå. Utifrån min utgångspunkt kan man kringgå problemet med att det inte finns någon dokumentation på en dans som traditionsbärarna kallat springlek, genom att komparativt studera deras musikförhållande. (En olöst fråga som föreligger är ändock att man inte kan avgöra huruvida traditionsbärarna slutat göra skillnad mellan springlek och polska i dansen). Jag har eftersträvat att skapa en hypotetisk rekonstruktion av ett äldre springleksdansande, utifrån studier av äldre traditionsbärares musikförhållande. Turer och motiv verkar återkomma i dansen till flera olika musikstilar, men karaktären skiljer dem åt. Karaktären speglar musiken, de bygger på samma språkuppbyggnad. En vidare frågeställning ligger i hur mycket man kan förändra traditionen och hur mycket man kan använda äldre material i uppfinnandet av traditioner utan att det är en tradition.

 

Beställ via:dansklas@me.com

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)