Springlek i perspektiv

Under årets Tobakspinnarstämma i Nås (www.tobaksspinnarstamman.se), utökades kursutbudet med bl.a. flera lärare på danskursen. Tillsammans med Perjos Lars Halvarsson genomförde jag en intensiv danskurs i springlek. Intressant med en kurs som ger flera olika perspektiv på springleken som dans, något som kännetecknar Tobakspinnarstämman i stort. En stämma tillägnad västerdalsmusiken, men med dess mångfald av uttryck.

Att ge olika perspektiv och synsätt på en tradition i dans/musik är ofta väldigt givande, men sällan tillgängligt idag. Kursen blev en succé, och oerhört intressant ur ett spingleksperspektiv. Jag ser med värme och glädje fram emot nästa års Tobakspinnarstämma. 

10 jul 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)