Om mig

 

Klas af Edholm - Folkdanspedagogen

Jag har utbildat mig vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm (Kandidatprogrammet i Danspedagogik, med inriktning Folkdans) och vid Eric Sahlström Institutet. Jag har under flera års tid fördjupat mig i musik- och danstraditioner från Västerdalarna. Jag har hållit kurser i egen regi, samt har varit ansvarig för nybörjarkursen i polska hos Föreningen Folkmusikhuset i Stockholm, där jag även suttit som styrelseledamot. Jag har under min utbildning fokuserat på samspelet mellan dansare och musiker. Hur musik och dans skapar en synergi, hur det uppstår ett mångfasetterat sväng; och jag har utvecklat en metodik att lära detta vidare.

Jag samarbetar oftast med en musiker i min undervisning. Under senaste åren har jag ingått ett tätt samarbete med folkmusikern Andreas Risan. Vi kallar oss då för Klas & Andreas - En urkraft i rörelse. I denna konstellation ger vi även konserter och dansspelningar. I min roll av musiker har jag tagit fasta på den svenska mungigetraditionen och verkar för dess framtid.

Se mer på  http://www.klasochandreas.se

Folkdans är en dansgenre som de flesta har en uppfattning om, men som få utom de utövande själva har insett det konstnärliga värdet i. I min undervisning utgår jag alltid ifrån den konstnärliga kvaliteten i dansen. Jag har i min undervisning valt att arbeta utifrån ett könsneutralt perspektiv, vilket innebär att jag frångår normativa indelningar i roller, i dansundervisningen. Jag företräder en ny generation folkdanspedagoger med ambitioner att på sikt skapa ett folkdansklimat som är medvetet om sina konstnärliga kvaliteter och ur ett genusperspektiv ser en frihet i sin konstform. Folkdans besitter unika genrespecifika kvaliteter och möjligheter. Jag arbetar sedan 2012 delvis som frilansande folkdanspedagog och musiker.

 

Hoppas vi ses!

Klas

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)