Mungiga

 

Vid sidan av arbetet som danspedagog arbetar jag som musiker, med mungiga som huvudinstrument. I mitt spel har jag tagit fasta på den svenska mungigetraditionen och verkar för dess fortsatta utövande. Jag är en av mycket få i Sverige idag som utövar mungigespelet professionellt och delvis livnär mig på detta. Jag har som mungigespelare medverkat på ett flertal skivinspelningar.

Jag har alltid funnit en stor inspiration i de små rester av mungigespel som finns dokumenterade ifrån svenskt håll och har samtidigt blickat ut mot den norska traditionen för att fördjupa mitt spel. Då jag som danspedagog och dansare har grävt djupt i den västerdalska danstraditionen har det fallit sig naturligt att även mungigespelet har fått en prägel av denna region. 

Ofta spelar jag i duokonstellationen Klas & Andreas, men ger även soloframträdanden och kurser i mungigespel. 

Mungigan är ett simpelt instrument vid första anblick; det består endast av en stålram med en vibrerande fjäder i mitten, men bakom den simpla formen ligger ett avancerat smide. På samma sätt förhåller det sig med spelandet; alla kan få ljud i en mungiga och spela enkla melodier, men ska man spela låtar blir det snabbt avancerat. 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)